שירים לצד הדרך

לאורך השנים בהם גידלתי את שני בניי וחינכתי בכיתות היסוד בקיבוץ כתבתי שירים לילדים, אשר ניזונו מהחוויות שהתלוו להימצאות הצפופה עם הילדים. רבים משירים אלה התפרסמו ב"משמר-לילדים", וחלקם קובצו בספרי הראשון "פרא אדמדם" שראה אור בשנת 1973 בהוצאת ספרית-פועלים.

למרות שחלפו שנים רבות מאז נכתבו שירים אלה, ועימם גם השתנו הזמירות, אני סבורה שיש להם טעם וערך גם היום, לכן קיבצתי אותם לפי נושאים באתר שלי, וכל הורה או גננת או מורה שיחשבו כמוני ויגישו אותם לילדיהם/חניכיהם  יצאו נשכרים, וכולי תקווה שהמרוויחים הגדולים יהיו הילדים שייחשפו אליהם.